MilVa -hanke

Mielen taitoja, voimavaroja, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä erityislasten vanhempien arjen jaksamisen tueksi verkko-ohjelman ja vertaistukiryhmien avulla 

MilVa-hankkeessa vahvistetaan erityislasten vanhempien mielen taitoja, voimavaroja, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomessa asuvat erityislasten vanhemmat, joita ovat sekä lakisääteisen omaishoidontuen piirissä olevat vanhemmat sekä myös ne vanhemmat, joille omaishoidontukea ei ole myönnetty tai sitä ei ole haluttu hakea.

Milva -hanke on kolmevuotinen ja STEA:n rahoittama. Hanke on alkanut elokuussa 2021 ja päättyy elokuussa 2024. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen omaishoitajat ry.

MilVa-hankkeessa vanhemmille järjestetään mielen taitoja ja voimavaroja vahvistavaa ryhmätoimintaa, joka koostuu yhteensä kuuden ryhmäkerran kokonaisuudesta. Ryhmä toimii ns. suljettuna ryhmänä. Ryhmää ohjaa hankkeen psykologi.

Jokaisella tapaamisella on oma teemansa, mutta niin, että vertaistuki mahdollistuu jokaisella kerralla. Jokainen saa osallistua omalla tavallaan eli saa itse päättää, minkä verran kertoo itsestään ja tilanteestaan. Aloitamme aina kahvittelulla ja pikkupurtavalla. Ryhmätapaamisten teemat ovat seuraavat:

1. tapaaminen: Polkuni erityislapsen vanhempana ja elämäntilanteeni tällä hetkellä

2. tapaaminen: Työkaluja hyvinvointiin, Merkitykselliset pienet teot kehoa kuunnellen

3. tapaaminen: Kehon ja mielen välinen yhteys, Stressin tunnistaminen

4. tapaaminen: Ajatusten huolikehät, voiko niitä pysäyttää tai hallita?

5. tapaaminen: Tunteille tilan tekeminen, Kuinka kohtelen itseäni, kun minulla on vaikeaa

6. tapaaminen: Myötätunto ja itsemyötätunto, Lempeys itseä ja muita kohtaan

Ryhmätapaamisten välillä ryhmäläiset voivat halutessaan käyttää verkko-ohjelmaa, jonka teemat liittyvät kulloinkin vuorossa olevan ryhmätapaamisen sisältöihin. Verkko-ohjelma on toteutettu Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella ja sen vaikuttavuus on todettu tieteellisin tutkimuksin. MilVa– hankkeen työntekijät ovat olleet mukana toteuttamassa yliopiston tutkimusta verkko-ohjelman vaikuttavuudesta. 

Milva-hankkeen ryhmät voidaan toteuttaa joko perinteisesti kasvokkain tai etäsovellusten avulla. Lisäksi hankkeessa järjestetään mielen taitoja vahvistavia hyvinvointihetkiä ja muita tapahtumia osallistujien toiveiden mukaisesti. Eli lämpimästi tervetuloa kaikki vanhemmat, jotka kiinnostuitte toiminnastamme!

Syksyllä 2023 Jyväskylässä käynnistyvä ryhmä!

Kaikille erityistuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten vanhemmille tarkoitettu ryhmä kokoontuu maanantaisin 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12 ja 18.12. kello 17.30.-19.30. osoitteessa Väinönkatu 28 A 4 (summeri 2).

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 5.10. mennessä.

Ryhmiin osallistuminen myös etäyhteyksin on mahdollista. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, mikäli kiinnostuit toiminnastamme!

Inka Pakkala

Hankevastaava, TtT, sairaanhoitaja (AMK)

puh. 050 3277 994

keskisuomenoh.inka(at)gmail.com

Merja Lappi

Hanketyöntekijä, KM, PsM, psykologi

puh. 050 5513 566

keskisuomenoh.merja(at)gmail.com