OMAISHOITO

 
OMAISHOITO
 
Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään arjessa.

n. 350 000 pääasiallista auttajaa vastuussa läheisensä huolenpidosta

50 241 sopimusomaishoitajaa vuonna 2021. Sitovia ja vaativia omaishoitotilanteita 60 000, mutta vain reilussa 50 000 tapauksessa on tehty omaishoitosopimus. (Sotkanet, 2021)

80% hoivasta on läheisten vastuulla

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Kuka_on_omaishoitaja-700x394-1.jpg

 
 

Hoitoa tarvitseva voi olla minkä ikäinen tahansa. Omaishoitajia ovat esimerkiksi vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat sekä ikääntyneistä vanhemmistaan tai muusta läheisestään huolehtivat henkilöt.

Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Hoitosuhde voi kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti sairauskohtauksen, onnettomuuden tai erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen myötä. Omaishoidossa toisen sairastaminen, auttaminen, hoitaminen ja kuntoutus sovitetaan perheen elämään. Omaishoito vaikuttaakin kaikkiin perheenjäseniin.

Ohessa linkit Keski-Suomen hyvinvointialueen omaishoitoon liittyville sivuille:

Omaishoito:

https://hyvaks.fi/palvelumme/omaishoito

Omaishoidon yhteystiedot:

https://hyvaks.fi/asiointi/omaishoidon-yhteystiedot

OMAISHOIDONTUKI

Omaishoidon tuki on lakisääteinen palvelu, jonka järjestämisestä päättää hyvinvointialue. Omaishoidon tuen avulla pyritään turvaamaan hoidettavan edun mukainen omaishoidon toteutuminen. Tuen myöntämisen lähtökohtana on, että läheinen tai omainen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja tämä sopii myös hoidettavalle.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka koostuu:

Hoidettavalle annettavista palveluista ja

Tuesta ja palveluista omaishoitajalle:

  • Hoitopalkkio
  • Vapaapäivät 2 -3 vrk / kk
  • Eläketurva ja tapaturmavakuutus
  • Hyvinvointi – ja terveystarkastukset

Omaishoidon tukea myönnettäessä tehdään omaishoitosopimus hyvinvointialueen ja omaishoitajan välille. Sopimukseen liitetään aina yhdessä tehty hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jonka myöntämisen perusteena on aina hoitotyön sitovuus ja vaativuus.

Omaishoidon tuen hakeminen:

Keski-Suomen Hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisperusteet: https://hyvaks.fi/sites/default/files/2023-01/Omaishoidontuen-myontamisperusteet-hyvaks.pdf

Keski-Suomen Hyvinvointialueen alueelliset omaishoidon palvelunumerot: https://hyvaks.fi/asiointi/omaishoidon-yhteystiedot