Yhteystiedot

Keski-Suomen Omaishoitajat ry, Väinönkatu 28 A 4b, 40100 Jyväskylä, Ovisummeri 6 keskisuomenomaishoitajat@gmail.com

Puheenjohtajan tehtäviä hoitaa 1.8. -31.12. 2023 ajan varapuheenjohtaja Raija Tuominiemi puh. 040 821 6644

Toiminnanjohtajana 1.8. -31.12.2023 välisen ajan toimii Elisa Järvenpää puh. 050 4096975 keskisuomenoh.elisajarvenpaa@gmail.com

Omaistoiminnanohjaaja Elina Sironen on jäänyt 13.11.2023 vapaille ja on toistaiseksi.

MilVa – Hanke :

Hankevastaava Inka Pakkala puh. 050 327 7994 keskisuomenoh.inka@gmail.com

Hanketyöntekijä Merja Lappi puh. 050 551 3566 keskisuomenoh.merja@gmail.com