Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on lakisääteinen palvelu, jonka järjestämisestä päättää hyvinvointialue. Omaishoidon tuen avulla pyritään turvaamaan hoidettavan edun mukainen omaishoidon toteutuminen. Tuen myöntämisen lähtökohtana on, että läheinen tai omainen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja tämä sopii myös hoidettavalle.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka koostuu:

Hoidettavalle annettavista palveluista ja

Tuesta ja palveluista omaishoitajalle:

  • Hoitopalkkio
  • Vapaapäivät 2 -3 vrk / kk
  • Eläketurva ja tapaturmavakuutus
  • Hyvinvointi – ja terveystarkastukset

Omaishoidon tukea myönnettäessä tehdään omaishoitosopimus hyvinvointialueen ja omaishoitajan välille. Sopimukseen liitetään aina yhdessä tehty hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jonka myöntämisen perusteena on aina hoitotyön sitovuus ja vaativuus.

Omaishoidon tuen hakeminen:

Keski-Suomen Hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisperusteet: https://hyvaks.fi/sites/default/files/2023-01/Omaishoidontuen-myontamisperusteet-hyvaks.pdf

Keski-Suomen Hyvinvointialueen alueelliset omaishoidon palvelunumerot: https://hyvaks.fi/asiointi/omaishoidon-yhteystiedot