Minäkö omaishoitaja?

Oman tilanteen arvioiminen ei ole aina helppoa, mutta se kannattaa. Omaishoitotilanteen tunnistamisen auttaa tilanteeseen sopivien tukien ja palveluiden etsimisessä sekä itselleen että läheiselleen. Hyvinvointialueen kanssa tehtävä omaishoitosopimus ei ole edellytys omaishoitajana toimimiseen. Valtaosa ihmisistä toimii omaishoitajina ilman sopimusta tai yhteiskunnan tukea.

Voit pohtia seuraavien kysymysten avulla oletko omaishoitaja:

1. Onko läheisesi sairastunut, vammautunut tai luonne muuttunut?
2. Oletko usein huolissasi läheisestäsi ja omasta elämäntilanteestasi?
3. Autatko läheistäsi arjen toiminnoissa?
4. Onko vastuunjako perheessä muuttunut?
5. Onko oma vapaa-aikasi tai yöunien määrä vähentynyt?
6. Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle?
7. Onko ystäväpiirisi kaventunut?
8. Onko asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja virastoissa lisääntynyt?
9. Tarvitseeko läheisesi tilapäishoitajaa, mikäli et itse ole läsnä?
10. Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua?

Jos vastasit useasti kyllä, saattaa perheessänne olla alkava tai jo alkanut omaishoitotilanne.

Pohdi kuinka paljon voit ottaa hoitovastuuta, mihin voimasi riittävät, mitä tietoa ja minkälaista tukea tarvitset? Ota yhteyttä hyvinvointialueen omaishoidosta vastaavaan työntekijään selvittääksesi mitä palveluita voisitte perheenne tueksi saada. Saat ohjausta ja neuvontaa myös yhdistyksemme työntekijöiltä.