Omaishoito

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään arjessa.

n. 350 000 pääasiallista auttajaa vastuussa läheisensä huolenpidosta

50 241 sopimusomaishoitajaa vuonna 2021. Sitovia ja vaativia omaishoitotilanteita 60 000, mutta vain reilussa 50 000 tapauksessa on tehty omaishoitosopimus. (Sotkanet, 2021)

80% hoivasta on läheisten vastuulla

Hoitoa tarvitseva voi olla minkä ikäinen tahansa. Omaishoitajia ovat esimerkiksi vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat sekä ikääntyneistä vanhemmistaan tai muusta läheisestään huolehtivat henkilöt.

Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Hoitosuhde voi kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti sairauskohtauksen, onnettomuuden tai erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen myötä. Omaishoidossa toisen sairastaminen, auttaminen, hoitaminen ja kuntoutus sovitetaan perheen elämään. Omaishoito vaikuttaakin kaikkiin perheenjäseniin.

Ohessa linkit Keski-Suomen hyvinvointialueen omaishoitoon liittyville sivuille:

Omaishoito:

https://hyvaks.fi/palvelumme/omaishoito

Omaishoidon yhteystiedot:

https://hyvaks.fi/asiointi/omaishoidon-yhteystiedot