Yhdistys

 

Keski-Suomen Omaishoitajat ry

Toimii omaishoitajien ja läheistään huolehtivien etujen valvojana Keski-Suomen maakunnassa.

Yhdistys on toiminut  yli 20 vuotta ja on
Omaishoitajaliiton jäsen

 • Yhdistys antaa ohjausta ja neuvontaa
 • järjestää koulutuksia, virkistystä ja vertaistukea
 • Toimii omaishoitajien ja heidän läheistensä aseman parantamiseksi

Jäseneksi

 • Jäseneksi voi liittyä kaikki läheistään hoitavat tai
  muuten asiasta kiinnostuneet henkilöt
 • Jäsenmaksu 25€/vuosi

Jäsenenä saat

 • Lähellä lehden 4krt/vuosi, Omaishoitajaliiton julkaisema
 • Yhdistyksen jäsenkirjeen 3-4 krt/vuosi
 • Palveluoppaan
 • Omaishoitajien loma- ja kuntoutuskurssi oppaan
 • Virkistäviä matkoja jäsenhintaan

Tule rohkeasti mukaan!

Sinun ei tarvitse olla virallinen omaishoitaja.

Yhdistys on jäsenenä

1.    Omaishoitajaliitto ry 
2.   Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter
 • tuottaa ja tuotteistaa hyvän toiminnan malleja toimintakyvyn heikkenemisen ja sairauksien ehkäisyyn, työkyvyn ylläpitämiseen, kuntoutukseen sekä hoito- ja hoivatyöhön
 • kehittää ja tuotteistaa toimintakyvyn monialaisia arviointi- ja mittaus- menetelmiä sekä tuottaa niitä ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden sekä palveluorganisaatioiden käyttöön
 • kehittää ja arvioi hyvinvointiteknologisia apuvälineitä
 • laatii suosituksia ja ohjelmia ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden yksilöllisen ja osallistuvan elämäntavan ja elämänlaadun edistämiseksi
 • toteuttaa säätiön tarkoitusta palvelevaa koulutusta ja konsultointia
   • tekee yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehittämis yksiköiden sekä palveluorganisaatioiden kanssa

Keski-Suomen Omaishoitajat ry

Hallitus:

Puheenjohtaja Pirjo Isännäinen, puh. 040 536 8457, p.isannainen@gmail.com

Varapuheenjohtaja Saku Kaistinen, puh. 045 7877 4600, skaistinen@hotmail.com

Henry Isännäinen, puh. 040 520 7085, henryisannainen@gmail.com

Raija Virtanen, puh. 040 727 2970, virtanen.raija@hotmail.fi

Sinikka Karonen, puh. 040 723 8826

Raija Tuominiemi, puh. 040 821 6644, raija.tuominiemi@gmail.com

Varajäsenet:

Jenni Kaistinen
Leo Dorff

Sihteeri:

Elisa Järvenpää, puh. 050 409 6975, keskisuomenomaishoitajat@gmail.com