Yhdistys

Keski-Suomen Omaishoitajat ry

 Toimii omaishoitajien ja läheistään huolehtivien etujen
valvojana Keski-Suomen kunnissa.

Yhdistys on toiminut  yli 20 vuotta ja on
Omaishoitajaliiton jäsen

 • Yhdistys antaa ohjausta ja neuvontaa
 • järjestää koulutuksia, virkistystä ja vertaistukea
 • Toimii omaishoitajien ja heidän läheistensä aseman parantamiseksi

Jäseneksi

 • Jäseneksi voi liittyä kaikki läheistään hoitavat tai
  muuten asiasta kiinnostuneet henkilöt
 • Jäsenmaksu 25€/vuosi

Jäsenenä saat

 • Lähellä lehti 4krt/vuosi  Omaishoitajaliiton julkaisema
 • Yhdistyksen jäsenkirjeen   3-4 krt/vuosi
 • Palveluoppaan
 • Omaishoitajien loma- ja kuntoutuskurssioppaan
 •  Virkistäviä matkoja jäsenhintaan

Tule rohkeasti mukaan!

Sinun ei tarvitse olla virallinen omaishoitaja

Yhdistys on jäsenenä

1.    Omaishoitajaliitossa

2.   Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter

 • tuottaa ja tuotteistaa hyvän toiminnan malleja toimintakyvyn heikkenemisen ja sairauksien ehkäisyyn, työkyvyn ylläpitämiseen, kuntoutukseen sekä hoito- ja hoivatyöhön
 • kehittää ja tuotteistaa toimintakyvyn monialaisia arviointi- ja mittaus- menetelmiä sekä tuottaa niitä ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden sekä palveluorganisaatioiden käyttöön
 • kehittää ja arvioi hyvinvointiteknologisia apuvälineitä
 • laatii suosituksia ja ohjelmia ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden yksilöllisen ja osallistuvan elämäntavan ja elämänlaadun edistämiseksi
 • toteuttaa säätiön tarkoitusta palvelevaa koulutusta ja konsultointia
  • tekee yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehittämisyksiköiden sekä palveluorganisaatioiden kanssa