Ovet-valmennus

Mitä on Ovet-valmennus?

Ovet-valmennus on osallistujille maksutonta ryhmätoimintaa, jossa käsitellään alustusten, keskustelun ja harjoitteiden avulla keskeisiä omaishoitajuuteen liittyviä asioita. Ovet-valmennuksen punaisena lankana on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Ovet-valmennus koostuu kahdeksasta 1 ½ tunnin osiosta, jotka voidaan järjestää useana kokoontumiskertana.

Ovet-valmennus on sinulle, joka

  • tuet ja avustat sairastunutta tai vammautunutta läheistäsi ja tarvitset tietoa ja osaamista omaishoitoon liittyvistä asioista
  • haluat jakaa ajatuksiasi, keskustella ja verkostoitua toisten omaishoitajien kanssa
  • haluat vahvistaa omaishoitoon liittyviä tietojasi ja taitojasi
  • haluat pohtia omaa omaishoitajuutta osana elämääsi

Ovet- valmennuksista lisätietoa www.Omaishoitajaliitto.fi

eOvet-kurssit omaishoitajille vuonna 2019/Omaishoitajaliitto

verkon kautta tapahtuvassa eOvet-kurssissa käsitellään omaishoitajuutta ja omia voimavaroja, tukipalveluja sekä hoivatyön taitoja. Kurssiin sisältyy itse opiskeltavaa materiaalia, pohdintatehtäviä ja verkossa tapahtuvaa keskustelua. Osallistumista varten tarvitaan tietokone, nettiyhteys sekä sähköpostiosoite. eOvet-kurssi on maksuton.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ovet -valmennus®
Erityislasten vanhemmille

Järjestetään Keski-Suomen Omaishoitajat ry:n toimistolla  29.8. klo 17.30-20.00 alkaen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:   1.8.2019 alkaen.

Elisa Järvenpää puh. 050 409 6975

*********************************************************************